Seniorenraad Stichtse Vecht

De Seniorenraad Stichtse Vecht komt op voor het welzijn en de belangen van senioren in de gemeente Stichtse Vecht. Door gevraagd en ongevraagd, formeel of informeel adviezen uit te brengen op alle beleidsterreinen die voor senioren van belang zijn. Zowel aan het college van B&W van de gemeente Stictse Vecht als aan instellingen en organisaties die diensten verlenen aan senioren.

Foto van Maarssen - Seniorenraad Stichtse Vecht

De Stichting Seniorenraad Stichtse Vecht (SV) is een voortzetting van de Stichting Seniorenraad Breukelen. Het destijds met die gemeente gesloten convenant is overgegaan naar de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. Het convenant houdt in een erkende rol van de Seniorenraad SV bij de vorming en vaststelling van het gemeentelijk ouderenbeleid. De Seniorenraad SV ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente ad € 1500 voor vergader- en administratiekosten.
De Seniorenraad telt momenteel zeven leden – allen vrijwilliger – met een brede maatschappelijke interesse en een diverse professionele achtergrond. De leden zijn afkomstig uit verschillende kernen van de gemeente Stichtse Vecht.

Nieuwsbrief. De Seniorenraad SV streeft ernaar minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief op te stellen. U vindt die ook op deze website.

Jaarverslagen. De Seniorenraad SV maakt ieder jaar een jaarverslag dat onder meer naar de gemeente wordt gestuurd. Dit jaarverslag is openbaar en vindt u ook op deze website.

Contact. Als u vragen, of suggesties heeft, horen we het graag! Dat is ook het geval als u overweegt om onze gelederen te komen versterken.
U kunt u ons bereiken via info@seniorenraadsv.nl.
Nieuw! U kunt uw bericht ook inspreken op 0346 794049.