Seniorenraad Stichtse Vecht

De Seniorenraad Stichtse Vecht  houdt zich bezig met de positie van ouderen in de gemeente Stichtse Vecht en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan B&W van de gemeente Stichtse Vecht en andere organisaties over onderwerpen die ouderen aangaan. Dat kan zijn het reageren op uitgebrachte nota’s, maar ook het proactief opstellen van nota’s gericht op de positie van ouderen.

Foto van Maarssen - Seniorenraad Stichtse Vecht

Foto van Peter Brand gemaakt in Maarssen.

De Stichting Senioren Raad Stichtse Vecht is een voortzetting van de Stichting Senioren Raad Breukelen. Het destijds met die gemeente gesloten convenant is overgegaan naar de nieuwe streekgemeente Stichtse Vecht. Het convenant houdt in een erkende rol van de Senioren Raad bij de vorming en vaststelling van het gemeentelijk ouderenbeleid. De Raad ontvangt jaarlijks een subsidie van € 1500, = voor vergader- en administratiekosten. De Senioren Raad bestaat uit 10-12 leden, allen vrijwilliger, met een brede maatschappelijke interesse en een diverse professionele achtergrond. De leden zijn afkomstig uit de verschillende kernen van de gemeente Stichtse Vecht.

Nieuwsbrief. De Senioren Raad heeft het streven minimaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief op te stellen.

Jaarverslagen. De Senioren Raad maakt ieder jaar een jaarverslag dat naar de gemeente wordt gestuurd. Dit jaarverslag is een openbaar ingekomen stuk en wordt geplaatst in het raadsinformatiesysteem van de gemeente site (www.stichtsevecht.nl), of kan u op verzoek worden toegestuurd of gemaild.

Voor eventuele vragen kunt u gebruik maken van ons email-adres: info@seniorenraadsv.nl

Seniorenraad Stichtse Vecht