BELANGSTELLING?
Neem contact met ons op als u mee wilt doen!

Bij nieuwe leden van de Seniorenraad denken wij aan 55+ers die betrokken zijn bij het wel en wee van senioren in Stichtse Vecht.
Een relevante beroepsmatige achtergrond strekt tot aanbeveling. Wij denken hierbij aan onderwerpen als Zorg & Welzijn, Wijken & Kernen, Bouwen & Wonen, Minima & Armoede en Bewegen.

Van kandidaten wordt verwacht dat ze meewerken aan het versterken van de Seniorenraad Stichtse Vecht. Zowel als netwerkorganisatie als ook aan het verder ontwikkelen van het ouderenbeleid. Leden nemen zitting in de seniorenraad op persoonlijke titel, niet als vertegenwoordiger van (een instelling van) belanghebbenden of als belangenbehartiger.

VACATURES 2019
Wij zijn op zoek naar een lid voor de seniorenraad die de kar wil trekken van het taakveld Bouwen & Wonen.
Maar ook als uw belangstelling uitgaat naar een ander taakveld of beleidsterrein bent u van harte welkom om nader kennis te maken.

Belangstelling?
U kunt de seniorenraad bereiken via info@seniorenraadsv.nl.
U kunt ook bellen met Jan Onnes 06 510 586 47

Aarzel niet om te reageren: deelnemen aan de seniorenraad doet er toe, voor de senioren in Stichtse Vecht en voor u!