Nieuwsbrieven Seniorenraad Stichtse Vecht

De nieuwsbrief van Seniorenraad Stichtse Vecht (SRSV) verschijnt twee keer per jaar. Daarin komen onderwerpen aan bod waarmee we ons in die periode hebben beziggehouden.
U kunt de nieuwsbrieven downloaden door erop te klikken.

Nieuwsbrief zomer 2020
Met onder meer
bereikbaarheid SRSV
onze droom
uitgebrachte adviezen naar de gemeente
zorgPlatform Stichtse Vecht

Nieuwsbrief december 2019
Met onder meer
gemeentelijk sportakkoord
voortgang Zorgberaad
speerpunten Positief Gezondheidsbeleid
eenzaamheid en zingeving

Nieuwsbrief juni 2019
Met onder meer
zorgvoorzieningen in Bisonspoor
OCO – onafhankelijke cliëntondersteuning
wooncoach
senioren in beweging

Nieuwsbrief december 2018
Met onder meer
ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg in Bisonspoor
advisering inzake de nota Positief Gezondheidsbeleid
plan van aanpak ter ondersteuning van ouderen die langer thuis willen blijven wonen

Nieuwsbrief juni 2018
Met onder meer
‘Ouder worden in Stichtse Vecht’
Regiefunctie gemeente Zorgberaad
Mondzorg

Nieuwsbrief december 2017

nieuwsbrief  mei 2017

nieuwsbrief no. 3 (Pdf)

Nieuwsbrief no. 2 (Pdf)

Nieuwsbrief no. 1 (Pdf)

Als u de nieuwsbrieven (twee per jaar) en jaarverslagen van Seniorenraad Stichtse Vecht rechtstreeks wilt ontvangen, stuur dan uw e-mailadres naar info@seniorenraadsv.nl o.v.v. verzendlijst SRSV.

Nota bene
Seniorenraad SV gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Zie ook onze privacyverklaring: Privacyverklaring SRSV 180813

Alle pagina’s