img_rapportageRapportages

Uitgebrachte nota’s

Van 1999 tot eind 2013 heeft de Senioren Raad in totaal 84 nota’s uitgebracht, 47 gevraagd en 36 ongevraagd. Ter wille van de actualiteit worden hier alleen de meest recent uitgebrachte nota’s,  in verkorte versie, weergegeven.

Transitieagenda langer zelfstandig wonen; Voorzitters overleg SV 12 september 2014
Advies vanuit het “voorzittersoverleg” (Wmo, clientenraden en Seniorenraad)

Advies Seniorenraad inzake vormgeving Sociale Wijkteams 26 juni 2014
Advies aan de Gemeente SV 26 juni 2014

Advies publieke gezondheidszorg 10 dec 2013 (1)
Advies met aanbevelingen voor ouderenbeleid met betrekking tot de publieke preventieve gezondheidszorg.
Advies aan Gemeente SV.14 dec. 2013

Commentaar op Visie Sociaal Domein 11 nov 2013 (1)
Commentaar op Visie Sociaal Domein en Houtskoolschets Toegang tot het Sociaal Domein 2013-2016.
Advies aan Gemeente SV. 18 nov.2013

Advies voor gemeenteprogramma’s 24 aug 2013 (1)
Advies voor Gemeenteprogramma’s politieke partijen Stichtse Vecht.
Advies aan fractievoorzitters en Gemeenteraadsleden. 24 aug 2013

Advies Huisartsenpost 22 mei 2013 (1)
Advies inzake Huisartsenpost voor de gemeente Stichtse Vecht.
Advies aan de gemeente SV. 22 mei 2013