Nota Ouderen

scan-5

De Nota Ouderen is op 31 mei ’16 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.

Naast inbreng van ouderenbonden heeft de Seniorenraad een belangrijke rol gespeeld in het opstellen van deze nota. Het betreft een nota voor de periode 2016-2018.

https://stichtsevecht.notubiz.nl/document/3410739/1/Nota_Ouderen_2016-2018_versie_11_april_2016

Seniorenraad Stichtse Vecht