Leden Seniorenraad Stichtse Vecht

Jan Onnes, voorzitter
taakveld: Zorg & Welzijn

Joke van Schoot
taakveld: Zorg & Welzijn

Fer Poncia
taakveld: Wijken & Kernen

Marie-Madeleine Claassen
taakvelden: Minimabeleid, Sport & Bewegen

Cees Boonacker, penningmeester
taakveld: Wijken & Kernen

Wilbert Linnemans, secretaris
taakveld: Bewegen

Gerda Mensink-van den Boom
taakveld: Communicatie

Aldert Nooitgedagt
taakveld: Gezondheidszorg, Leefstijl &Preventie

Irmgard Michielsen
taakveld: Zorg & Welzijn