Wie zijn wij?

Senioren Raad leden:

 

jan drs. Jan J. Onnes, voorzitter
Jan (1938) studeerde in 1964 af als econoom (RU Groningen) en werkte voor Philips en de Heidemaatschappij in de informatica en het financieel management. Vanaf 1980 was hij werkzaam in de gezondheidszorg als hoofd Economische Zaken van de Nationale Ziekenhuisraad en vanaf 1990 was hij directeur van een aantal instellingen in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Hierna zat hij in diverse raden van Toezicht van deze instellingen en van een gezondheidscentrum.Mijn taakveld binnen de Seniorenraad is Zorg en Welzijn.
joke drs. Joke B.C. van Schoot, secretaris
Joke (1942) studeerde andragologie in Enschede en Amsterdam en startte haar carrière als cursusleider/trainster op een volkshogeschool en was daarna 15 jaar projectleider in samenwerkingsverbanden in de eerstelijns gezondheidszorg in verschillende wijken in Amsterdam. Als directeur van de Stichting Steunpunt Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening bevorderde zij multidisciplinaire samenwerking en was zij betrokken bij de ontwikkeling van zorgprogramma’s rond ziektebeelden. Zij heeft verschillende bestuursfuncties bekleed.Mijn taakveld binnen de Seniorenraad is Zorg en Welzijn.
  drs.Marie-Madeleine Claassen

Marie-Madeleine (1954) startte haar loopbaan als leerkracht in het basisonderwijs. Zij studeerde daarna Sociale Pedagogiek (RU Utrecht) en studeerde af op laaggeletterdheid. Zij werkte hierna in de volwasseneneducatie als docent en later als directeur. Vervolgens werd zij beleidsadviseur onderwijs en arbeidsmarkt voor diverse organisaties. In 1999 startte zij haar adviesbureau voor loopbaan en reïntegratie. Zij vervulde diverse bestuursfuncties. Mijn taakveld binnen de Seniorenraad is Miniabeleid en mijn bijzondere aandacht gaat uit naar Sport en Bewegen voor ouderen.

vacature
Wilbert Linnemans
Cees Boonacker
 fer Fer Poncia

Na mijn HBO opleiding ben ik gedurende mijn werkzame leven in de automatiseringsbranche actief geweest. Om bezig te zijn na mijn 65 jaar ben ik vrijwilligerswerk gaan doen dat aansluit bij mijn sociale interesse.Goede zorg en goed wonen zijn cruciaal. Met het oog op de sterke veranderingen in het sociale domein, waarbij van ouderen een grote zelfredzaamheid wordt gevraagd, hoop ik in de Seniorenraad te kunnen bijdragen aan een verantwoord gemeentelijk ouderenbeleid.

Mijn taakveld binnen de seniorenraad is Wijken en Kernen.

tom prof. dr. Tom A. Boon, vice-voorzitter
Tom Boon (1945) studeerde geneeskunde in Utrecht en werkte als tropenarts 3 jaar in Tanzania. In Amsterdam werd hij opgeleid tot uroloog en werkte vervolgens in de VU en het AvL. Hij promoveerde in 1986 op een experimenteel onderwerp (lasertoepassingen bij kanker). Hij was vervolgens hoofd van de afdeling urologie in het UMC-U en werd in 1998 benoemd tot hoogleraar. Diverse (leer)boeken verschenen van zijn hand en hij heeft bestuurlijke functies vervuld. Sedert april 2013 is hij lid (nu vice-voorzitter) van de Seniorenraad. Mijn taakveld binnen de Seniorenraad is Zorg en Welzijn.
Seniorenraad Stichtse Vecht