Wie zijn wij?
Leden Seniorenraad Stichtse Vecht

jan drs. Jan J. Onnes, voorzitter
Jan (1938) studeerde in 1964 af als econoom (RU Groningen). Hij werkte voor Philips en de Heidemaatschappij in de informatica en het financieel management. Vanaf 1980 was hij werkzaam in de gezondheidszorg als hoofd Economische Zaken van de Nationale Ziekenhuisraad. En vanaf 1990 was hij directeur van een aantal instellingen in de gehandicapten- en ouderenzorg. Hierna zat hij in diverse raden van Toezicht van deze instellingen en van een gezondheidscentrum.
Zijn taakveld binnen de Seniorenraad is Zorg en Welzijn.
joke drs. Joke B.C. van Schoot
Joke (1942) studeerde andragologie in Enschede en Amsterdam. Zij startte haar carrière als cursusleider/trainster op een volkshogeschool. Daarna was zij 15 jaar projectleider in samenwerkingsverbanden in de eerstelijns gezondheidszorg in verschillende wijken in Amsterdam. Als directeur van Stichting Steunpunt Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening bevorderde zij multidisciplinaire samenwerking en was zij betrokken bij de ontwikkeling van zorgprogramma’s rond ziektebeelden. Zij heeft verschillende bestuursfuncties bekleed.
Haar taakveld binnen de Seniorenraad is Zorg en Welzijn.
  drs.Marie-Madeleine Claassen
Marie-Madeleine (1954) startte haar loopbaan als leerkracht in het basisonderwijs. Daarna studeerde zij Sociale Pedagogiek (RU Utrecht) en studeerde af op laaggeletterdheid. Zij werkte in de volwasseneneducatie als docent en later als directeur. Vervolgens werd zij beleidsadviseur onderwijs en arbeidsmarkt voor diverse organisaties. In 1999 startte zij haar adviesbureau voor loopbaan en reïntegratie. Zij vervulde diverse bestuursfuncties.
Haar taakveld binnen de Seniorenraad is Minimabeleid. Daarnaast gaat haar bijzondere aandacht uit naar sport en bewegen voor ouderen.
tom prof. dr. Tom A. Boon, vicevoorzitter
Tom (1945) studeerde geneeskunde in Utrecht en werkte drie jaar in Tanzania als tropenarts. In Amsterdam werd hij opgeleid tot uroloog en werkte vervolgens in het VUmc en het AvL. Hij promoveerde in 1986 op een experimenteel onderwerp (lasertoepassingen bij kanker). Vervolgens was hij hoofd van de afdeling urologie in het UMC Utrecht en werd in 1998 benoemd tot hoogleraar. Diverse (leer)boeken verschenen van zijn hand, hij vervulde ook diverse bestuurlijke functies. Sedert april 2013 is hij lid van de Seniorenraad, momenteel als vicevoorzitter.
Zijn taakveld binnen de Seniorenraad is Zorg en Welzijn.
fer Fer Poncia
Na zijn HBO-opleiding is Fer gedurende zijn werkzame leven in de automatiseringsbranche actief geweest. Om bezig te zijn na zijn 65e is hij vrijwilligerswerk gaan doen dat aansluit bij zijn sociale interesses. Goede zorg en goed wonen zijn cruciaal. Met het oog op de sterke veranderingen in het sociale domein, waarbij van ouderen een grote zelfredzaamheid wordt gevraagd, hoopt hij in de Seniorenraad te kunnen bijdragen aan een verantwoord gemeentelijk ouderenbeleid. Zijn taakveld binnen de seniorenraad is Wijken en Kernen.
Cees Boonacker
Wilbert Linnemans, secretaris
Gerda Mensink