img_doelstellingenDoelstelling en Werkwijze

De statuten van de Stichting Senioren Raad Stichtse Vecht vermelden als doel:

Een bijdrage leveren aan het voorzien in de bijzondere behoeften en belangen van de oudere bewoners van Stichtse Vecht.

 

Het werkterrein richt zich op de onderwerpen Zorg en Welzijn, Wonen en Bouwen, Verkeer, Vervoer, Veiligheid en Minimabeleid. Hiervoor zijn 4 werkgroepen opgericht. Een aantal van deze terreinen valt onder de werking en activiteiten van de WMO. Met de gemeente is afgesproken dat de Senioren Raad bij de advisering afstemming zoekt met de WMO-raad. De Senioren Raad sluit zich bij zijn werkwijze aan bij het beleid van de gemeente Stichtse Vecht, dat uitgaat van een eigen identiteit van de verschillende kernen. Dit past ook naadloos in het huidige denken over burgerparticipatie. De Senioren raad wil zich sterk maken voor een optimale informatievoorziening voor ouderen.

De Senioren Raad onderhoudt contacten met de gemeente, met de dienstverlenende instanties, met de cli├źntenraden van de instellingen die voor de ouderen werken, met ouderenbonden, maatschappelijke organisaties, wijk- of dorpsraden en medische of sociale professionals. De Senioren Raad is aangesloten bij het LOIS, de Stichting Landelijk Ondersteuning en Informatiecentrum Seniorenbeleidsadvisering. De vergaderingen van de┬á Senioren Raad vinden gemiddeld eens in de acht weken plaats.

Seniorenraad Stichtse Vecht